Analiza deformacji

Oferujemy badania mające na celu zarejestrowanie deformacji obiektów liniowych oraz powierzchniowych. Nasze analizy mają charakter ciągły a nie punktowy jak w przypadku metod klasycznych, dzięki pozyskanej chmurze punktów. Dodatkowo pozyskane dane stanowią cenne źródło informacji o stanie obiektu np. głębokości spękań lub powierzchni ubytku analizowanej ściany budynku. Oferujemy opracowanie szczegółowych analiz deformacji i przemieszczeń w postaci wykresów, diagramów, map hipsometrycznych, modeli odkształceń.

Wybrane realizacje

Przewiń do góry