Zabytki

Oferujemy opracowanie szczegółowej dokumentacji w postaci rysunków CAD, wysokorozdzielczych ortoobrazów (ortoplanów), animacji, wizualizacji oraz wirtualnych spacerów. Znakomitym narzędziem do przeprowadzenia prac konserwatorskich i budowlanych, umożliwiając jednocześnie zabezpieczenie i odtworzenie stanu archiwalnego jest inwentaryzacja powykonawcza w postaci cyfrowej chmury punktów. Pozwala ona również w pełni odzwierciedlić aktualny wygląd obiektu.

W naszych działaniach wykorzystujemy skaning laserowy, co pozwala nam na realizację opracowań charakteryzujących się wysoką dokładnością położenia przestrzennego, jak i jakością tekstury. Opracowujemy rysunki CAD 2D, na których możemy szczegółowo zobrazować detale architektoniczne w zależności od warunków realizacyjnych, wymogów konserwatorskich oraz szczegółowości obiektu. Dodatkowo oferujemy opracowanie modeli BIM 3D oraz modeli MESH.

Popularyzowanie wiedzy o zabytkach umożliwia opracowywanie na podstawie barwnej chmury punktów wysokorozdzielczych, georeferencyjnych ortoobrazów oraz wizualizacji.

Korzyści z zastosowania skaningu laserowego 3D w inwentaryzacji zabytków

KOMPLEKSOWOŚĆ

Wysoka gęstość informacji przestrzennych wraz z rzeczywistą barwą obiektu

DOKŁADNOŚĆ

Opracowanie najmniejszych detali architektonicznych, dzięki wysoce dokładnemu i szczegółowemu materiałowi pomiarowemu

ATRAKCYJE FORMY PREZENTACJI

Wykorzystanie wysokorozdzielczych ortoobrazów oraz wizualizacji

ŁATWOŚĆ ARCHIWIZACJI

Cyfrowe dane są prostsze w przechowywaniu w porównaniu z dokumentami tradycyjnymi

NIEINWAZYJNOŚĆ

Brak bezpośredniego kontaktu z mierzonym obiektem

DALEKI ZASIĘG URZĄDZENIA

pomiar oddalonych, trudno dostępnych miejsc

Zobacz również

Przewiń do góry