Zdzieszowice – Projekt przebudowy i modernizacji budynku żłobka w zakresie poprawy funkcji budynku oraz wykonanie termomodernizacji w oparciu o audyt energetyczny i studium wykonalności.
Inwentaryzacja bryły budynku opracowana na podstawie skaningu laserowego 3D.