Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku „Willi Ella” w Krapkowicach budynek „Willi Ella” datowany na rok 1900. Wolnostojący, murowany na kamiennym cokole, otynkowany
z dekoracja architektoniczną. Założony na planie zryzalitowanego prostokąta, nakryty ceramicznym dachem czterospadowym o układzie prostopadłym.
W połaci dachu lukarny kryte daszkiem pulpitowym. Dwie osie okienne fasady umieszczone w ryzalicie, zwieńczonym trójkątnym szczytem. W szczycie okna zamknięte półkoliście. Pozostałe osie wyznaczone w parterze otworami okiennymi zamkniętymi odcinkowo z zaakcentowanym kluczem, w II prostokątnymi kondygnacji w opaskach uszatych.
ARCHISKANING zeskanował cały budynek i na podstawie pomiaru sporządził precyzyjną wektorową inwentaryzację budowlaną na podstawie, której został opracowany projekt budowalny architektury przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na dom z mieszkaniami chronionymi w ramach realizowania domów opieki społecznej.

 

PRZEDSTAWIONE WYBRANE PRZEZENTACJE WYKONANE SĄ W NIŻSZEJ JAKOŚCI I SŁUŻĄ JEDYNIE JAKO MATERIAŁ POGLĄDOWY.