W ramach zakresu do projektu architektonicznego, teren oraz cały budynek dawnego szpitala został pomierzony skanerem laserowym 3D . Na podstawie pomiarów dokonano analizy stanu technicznego elementów obiektu , wykonano wektorowa inwentaryzację oraz inwentaryzację starodrzewia . Pozyskane dane wykorzystano do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy , przebudowy i rewitalizacji budynku po nieczynnym budynku szpitala oraz zmiany sposobu użytkowania na Dom Spokojnej Starości.

  • Pz  – 1962,50 m²
  • Pu – 6657,90 m²
  • V   –     25710 m³

PRZEDSTAWIONE WYBRANE PRZEZENTACJE WYKONANE SĄ W NIŻSZEJ JAKOŚCI I SŁUŻĄ JEDYNIE JAKO MATERIAŁ POGLĄDOWY.