Skaning laserowy 3D – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana była podstawa do opracowania projektu rozbudowy i przebudowy budynku usługowo-handlowego ze zmiana sposobu użytkowania na Gminne Centrum Kultury z projektem aranżacji wnętrz.