Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętej Katarzyny w Śmiczu , miejscowości położonej w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, na terenie powiatu prudnickiego, gmina Biała. Kościół należy do stylu późnobarokowego, orientalnego.
ARCHISKANING wykonał kompleksowe skanowanie laserowe 3D całego kościoła, w układzie lokalnym i opracowaniem kompletnej chmury punktów z pełnymi informacjami przestrzennymi, która posłużyła do opracowania niezbędnych, bardzo precyzyjnych rysunków 2D: rzutów poziomych, przekrojów pionowych oraz widoków elewacji kościoła. Wygenerowana kompletna chmura punktów posłużyła przez pracowanie projektową do opracowania projektu w środowisku CAD przebudowy i remontu kościoła.

  • Pz = 855,00 m2,
  • Pu = 2 000,00m2,
  • V = 10 260,00m3.