Inwentaryzacja architektoniczna w Karłowicach. Zamek jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich zamków na Opolszczyźnie. Wzniesiony został w połowie XIV wieku przez ród von Tschammer. Powstał na niewielkim wzniesieniu, nad brzegiem rzeki Strobawy na planie nieregularnego trapezu. Przy bramie znajdowała się cylindryczna wieża stanowiąca główny czynnik obronny w razie zagrożenia. Świadczą o tym jej mury, które w przyziemiu mają grubość prawie 2,5 metra. Całe założenie otaczała nawodniona fosa.

ARCHISKANING wykonał inwentaryzację architektoniczno-budowlaną z wykorzystaniem skanera laserowego 3D i na podstawie pozyskanej chmury punktów – sporządzono budowlaną dokumentację inwentaryzacyjną, dwuwymiarową w skali 1:50 (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje pionowe, elewacje).

  • Pz = 1 234,78 m2,
  • Pu =  1 493,18m2,
  • V =  14 345,00m3.

PRZEDSTAWIONE WYBRANE PRZEZENTACJE WYKONANE SĄ W NIŻSZEJ JAKOŚCI I SŁUŻĄ JEDYNIE JAKO MATERIAŁ POGLĄDOWY.