Góra Św. Anny

Na terenie Wyżyny Śląskiej, w gminie Leśnica, znajduje się wzniesienie o nazwie Góra Św. Anny. Na przestrzeni wieków góra ta miała różne nazwy. Historycy wymieniają nazwę – Góra Św. Jakuba. Na najstarszej mapie Śląska – Helwiga z 1561 r. widnieje jako Góra Św. Jerzego. W akcie fundacyjnym z 1657 r. klasztoru franciszkanów wymienia się nazwę „Góra Chełmska” (Chełm). Od początków XIX w. w powszechne używanie weszła nazwa „Góra św. Anny”. Tak samo nazywa się miejscowość na zboczu tej góry i Sanktuarium na jej szczycie. Wszystkie trzy obiekty wzięły nazwę od figury św. Anny Samotrzeciej, która w tym miejscu doznaje szczególnej czci.Na południowych i zachodnich stokach Góry rozciągają się zabudowania miejscowości Góra Św. Anny  pokryta zielenią drzew, wśród których rozrzucone są zabytkowe kaplice kalwaryjskie, stanowi wspaniały teren do wypoczynku i miejsce do refleksji.

Pracowania ArchiSkaning wykonała  skaning laserowy 3d  obszarów przeznaczonych do  rewitalizacji z chmurą punktów w formacie las z klasyfikacją Lidar w obowiązującym formacie  geodezyjnym oraz aktualizacją map do celów projektowych.