Gogolin

Miasto Gogolin (1223 r.) – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie Krapkowickim. Dawny Gogolin był osadą wyłącznie rolniczą , która była podstawa utrzymania jej mieszkańców. Na dalszy rozwój Gogolina przyczyniło się miedzy innymi oddanie do eksploatacji w 1845 roku linii kolejowej Opole-Kędzierzyn będącej odcinkiem najstarszej na Śląsku linii kolejowej Wrocław-Mysłowice. Miało to znaczenie tym większe, że dla tutejszego przemysłu wapienniczego otworzyły się możliwości handlowe i eksportowe.
Gogolin znany jest m.in. pieśni Poszła Karolinka do Gogolina…
Gogolin jest siedzibą naszej pracowni .