Dom Przedpogrzebowy znajdujący się na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Poniatowskiego w Gliwicach jest jednym
z nielicznych w pełni zachowanych żydowskich obiektów cmentarnych w Polsce. Budynek wzniesiony został
w 1903 roku w stylu neogotyckim. Na sklepieniach zachowały się fragmenty malowideł i ozdób: w górnych partiach polichromia przedstawiająca motyw gwieździstego nieba, a na profilach gurtów i żeber sklepienia – złoto-czerwone zgeometryzowane ornamenty roślinne.
Pracowni ARCHISKANING powierzono wykonanie pokolorowanego skaningu laserowego 3D istniejących sklepień
i fragmentów polichromii malowideł oraz ozdób. Na podstawie pozyskanej pokolorowanej chmury punktów opracowanie ortofotoplanów ścian i sklepień z wykonaniem wektoryzacji 2d stanu istniejącego wraz z opracowaniem szablonów detali, szczegółów ornamentyki roślinnej oraz boniowań.

  • Pu =    188,63 m2,
  • V   =  1700,00 m3