Wynikiem skanowania laserowego 3D jest pomierzona przestrzeń i obiekty, które mogą zostać przekształcone i wyeksportowane do programów typu CAD i w tych środowiskach dalej przetwarzane w celu otrzymania dokumentacji technicznych 2D i 3D, gdzie zawarte w takiej formie Informacje zostaną wykorzystane do sporządzania właściwej dokumentacji projektowej budowanych czy modernizowanych obiektów.

Inną zaletą uzyskanych wyników przestrzennego skaningu laserowego są barwne, pokolorowane realistyczne, odzwierciedlające pomierzona rzeczywistość- chmury punktów pomiarowych które można wykorzystać do dynamicznych kolorowych wizualizacji, wirtualnych spacerów, filmów prezentacyjnych. Materiał świetnie nadający się do celów promocyjnych i prezentacji szkoleniowych.

Wizualizacja skanów