SKANOWANIE LASEROWE 3D – nowoczesna , bardzo szybka i precyzyjna metoda inwentaryzacyjna rejestracji punktów
pomiarowych – chmura punktów – przefiltrowane tworzą realistyczne,Skanowanie Laserowe 3D barwne lub w odcieniach szarości bardzo dokładne odwzorowanie mierzonego obiektu w przestrzeni trójwymiarowej.

Zalety skaningu:

  • największa możliwa dokładność pomiarowa,
  • bardzo krótki czas wykonania pomiarów,
  • możliwość wykonania pomiaru w miejscach trudno dostępnych i w trakcie  powadzonych robót (gdzie przerwanie robót nie jest wskazane),
  • archiwizacja danych przy robotach polegających na ich zakryciu (np. betonowaniu, zasypaniu),
  • opracowanie w bardzo dużych dokładnościach pomiarowych dokumentacji wektorowej, dwuwymiarowej,
  • wykorzystanie danych pomiarowych do badań i analiz deformacji, przemieszczeń i ugięć , np.: elementów konstrukcyjnych w budownictwie,
  • wygenerowania wszelkich możliwych przekrojów z „chmury punktów” i wykorzystanie ich do dalszych prac projektowych w środowisku CAD,
  • możliwość wykonania prezentacji , filmu – wizualizacji z kolorowej „chmury punktów”.
CHMURA PUNKTÓW
DEFORMACJE I ODKSZAŁCENIA
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
MODELOWANIE 3D
PRZEGLĄDARKA SKANÓW
WIZUALIZACJE SKANÓW

Nasze realizacje