Wykonując pomiar naszym skanerem jesteśmy w stanie dostarczyć poprzez aplikację (Project to go) możliwość zaczytywania poszczególnych stanowisk pomiarowych skanera w postaci chmur punktów i wraz obrazem panoramicznym i szkicem stanowisk skanera – analizowanie wyników z możliwością dokonania pomiarów odcinkowych i powierzchniowych.