Projektowanie architektoniczno-budowlane

Jesteśmy pracownią projektową specjalizującą się w sporządzaniu kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej z zakresu budownictwa : jednorodzinnego, wielorodzinnego, usługowego i przemysłowego. Tworzona przez nas dokumentacja techniczna sporządzona jest głównie w technologii trójwymiarowej i wektorowej jako dokumentacja budowlana i wykonawcza. Wykonujemy opracowania projektowe dokumentacji powykonawczych oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych w oparciu o wykonany wcześniej pomiar skanerem laserowym. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w projektowaniu łącząc je z precyzyjną metodą skaningu laserowego 3D gwarantujemy najwyższą jakość naszych dokumentacji technicznych, w tym dokumentacji budynków i obiektów istniejących przeznaczonych do przebudowy, remontu. Wyniki pomiarów laserowych 3D często wykorzystywane są i mogą w analizach : ugięć, przemieszczeń oraz deformacji elementów konstrukcyjnych.