Inwentaryzacja  architektoniczna i budowlana  to dziedziny, w której w ostatnich latach możemy wykazać się sporym postępem. Korzystając z doświadczenia projektowego w budownictwie i łącząc metodę skaningu laserowego 3D wykonujemy wymagające bardzo dużej dokładności w stosunkowo krótkim czasie – inwentaryzacje architektoniczno-budowlane.

Metoda skanowania laserowego 3D wykorzystywane jest przy sporządzaniu dokumentacji inwentaryzacyjnych architektoniczno-budowlanych w postaci wektorowych, płaskich dowolnych rzutów, przekroi i widoków.

Wykonana przez naszą pracowanie projektową dokumentacja inwentaryzacyjna budowlana wsparta dokładnym pomiarem laserowym i właściwą analizą budowlaną pozwala na sporządzenie precyzyjnego orzeczenia staniu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku jako integralnej części dokumentacji.

Wyniki pomiarowe przedstawione są jako przestrzenne „chmury” punktów – wykorzystywane są do opracowania kolorowych orto i fotoplanów, tworzenia wirtualnych prezentacji i spacerów oraz animacji komputerowych.

Inwentaryzacja architektoniczna