Oferujemy możliwość wykonywania pomiaru Skanerem laserowym 3D wraz z opracowaniem badań deformacji i odkształceń z opisem technicznych, np. elementów i ustrojów konstrukcyjnych do sporządzania orzeczeń stanu technicznego konstrukcji budynków i budowli projektów budowlano-wykonawczych lub ekspertyz technicznych w budownictwie.

Wykonujemy pomiar – monitoring – w oparciu o stałe punkty kontrolne, wykazując różnice, np. w przemieszczeniach powierzchni, ugięć elementów konstrukcyjnych wykorzystując pomiar wyjściowy jako różnicę do kolejnych wykonanych pomiarów w tym samych układzie odniesienia.

Badania deformacji